Sürekli Eğitim Merkezi


Hakkımızda
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (AKÜNSEM) amacı, kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenleyerek toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılamaktır.

AKÜNSEM’İN MİSYONU

 • Sürekli eğitimler ile üstün kalitede rekabetçi programlar sunmak, eğitim programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini artırmak
 • Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmek
 • Toplumun ihtiyacı olan sürekli öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam bicimi haline getirmek
 • Bilgi açığı bulunan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve buna yönelik projeler üretmek
 • Sürekli eğitim programlarından yararlanan katılımcıların eğitim-öğrenim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmak
 • Rakiplerinden farklı ve önde olmayı başarabilen bir MERKEZ olmaktır.

AKÜNSEM’İN VİZYONU

Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma ilkesinden hareketle, bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren yenilikçi ve evrensel düzeyde tanınmış eğitim programlarıyla ülke içinde, “Avrupa Yaşam Boyu Eğitim Alanı”nda ve dünya eğitim sahnesinde etkin ve saygın bir aktör olarak yer almaktır.

AKÜNSEM’İN DEĞERLERİ

 • Çağdaşlık
 • Bilimsellik
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • Evrensel ve mesleki değerlere bağlılık
 • Ekip çalışması
 • Adil ve şeffaf yönetim

AKÜNSEM’İN İLKELERİ

 • Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak
 • Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve iş birliğini korumak ve geliştirmek Sürekli eğitim programlarının Akdeniz Üniversitesi’nin temel ilkelerine ve bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek
 • AKÜNSEM’ in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmek ve Merkezin bir marka haline gelmesini sağlamak

AKÜNSEM’İN STRATEJİLERİ

 • Üniversitemiz birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara AKÜNSEM programlarının duyurulması ve resmi kurumlara AKÜNSEM sertifikalarının geçerliliğini kabul ettirmek üzere “tanıtım stratejisi”
 • Eğitim, danışmanlık hizmetleri ye projelerde “hizmet kalitesini ve memnuniyetini artırma” stratejisi
 • Üniversitemizdeki birimlerin ortaya koyacağı “sinerjiyi” ve akademik personelin “bireysel katkılarını” arttırma stratejisi
 • AKÜNSEM kapsamında eğitim programlan, danışmanlık hizmetleri ve proje sunabilecek “eğitici kadrosunun genişletilmesi” stratejisi

Son Güncelleme : 13 Kasım Cuma 2015
36