Akunsem


Ölçme ve Raporlama Hizmetleri

Sürekli eğitim merkezi bünyesinde kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda web tabanlı ve kağıt kalem uygulaması biçiminde ölçme aracı hazırlama (sınav, anket, ölçek vb.), uygulama ve raporlama işlemleri gerçekleştirmektedir. Birimimiz bu kapsamda, yeterli sayıda ve nitelikte insan kaynağına sahiptir. Ölçme uygulamasının türüne ve özelliğine göre üniversitemizin tüm fakülte ve meslek yüksekokulların da görevli akademik personelimizden birimimiz destek almaktadır. Ayrıca, birimimizde ölçme değerlendirme ve raporlama süreçlerinde kullanılabilecek çeşitli yazılımlar ile optik okuyucu, yazıcı vb. makineler bulunmaktadır.


Son Güncelleme : 31 Ekim Perşembe 2019
29