Sürekli Eğitim Merkezi


Sınav Hizmetleri

Sürekli eğitim merkezi bünyesinde kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda web tabanlı sınav hizmetleri ile kağıt kalem uygulaması biçiminde sınav hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, sınav sorularının yazılmasından başlayarak sınavın uygulanmasına ve raporlanmasına kadar ki tüm süreçlerde kaliteli ve sürekli hizmet üretmektedir. Birimimizde, bir adet ölçme değerlendirme uzmanı, bir adet bilgisayar mühendisi, bir adet Türk Dili uzmanı ve soru yazımını gerçekleştirecek bir adet çalışan bulunmaktadır. Ayrıca, sınavı türüne ve özelliğine göre üniversitemizin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında görevli akademik personelimizden destek alınmaktadır.


Son Güncelleme : 14 Şubat Salı 2017
36