Hakkımızda

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (AKÜNSEM) amacı, kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenleyerek toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılamaktır. Sürekli Eğitim Merkezi yurt içinde ve yurt dışında kamu kuruluşları, özel sektör, meslek örgütleri, vakıflar ile kişilerden gelen istekler doğrultusunda meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, seminerler, kurslar, konferanslar organize ederek günümüzde zorunlu bir gereksinim olan yaşam boyu öğrenmenin sürekliliğini sağlar.

Sürekli Eğitim Merkezi üniversitenin birimlerince yürütülen bu tür eğitim etkinliklerinin eş güdümünün yanı sıra, eğitim ve danışmanlık etkinliklerinde kuram ve uygulamayı bütünleştirerek, ülkenin yetişmiş insan kaynaklarının yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesine destek olur. Sürekli Eğitim Merkezi ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne güncel bilgi ve becerileri kazandırarak ülke kalkınmasına katma değer sağlar.

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM), 2547 saylı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin d bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca, ilgili yönetmeliğin 16 Temmuz 2001 tarih ve 24464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına takiben, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

 

AKÜNSEM’İN MİSYONU

Sürekli eğitimler ile üstün kalitede rekabetçi programlar sunmak, eğitim programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini artırmak. Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmek. Toplumun ihtiyacı olan sürekli öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam bicimi haline getirmek. Bilgi açığı bulunan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve buna yönelik projeler üretmek. Sürekli eğitim programlarından yararlanan katılımcıların eğitim-öğrenim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmak. Rakiplerinden farklı ve önde olmayı başarabilen bir MERKEZ olmaktır.

 

AKÜNSEM’İN VİZYONU

Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma ilkesinden hareketle, bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren yenilikçi ve evrensel düzeyde tanınmış eğitim programlarıyla ülke içinde, “Avrupa Yaşam Boyu Eğitim Alanı”nda ve dünya eğitim sahnesinde etkin ve saygın bir aktör olarak yer almaktır.

AKÜNSEM’İN DEĞERLERİ

  • Çağdaşlık
  • Bilimsellik
  • Yaratıcılık
  • Yenilikçilik
  • Evrensel ve mesleki değerlere bağlılık
  • Ekip çalışması
  • Adil ve şeffaf yönetim

AKÜNSEM’İN İLKELERİ

Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak, Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve iş birliğini korumak ve geliştirmek Sürekli eğitim programlarının Akdeniz Üniversitesi’nin temel ilkelerine ve bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek AKÜNSEM’ in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmek ve Merkezin bir marka haline gelmesini sağlamak.

AKÜNSEM’İN STRATEJİLERİ

Üniversitemiz birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara AKÜNSEM programlarının duyurulması ve resmi kurumlara AKÜNSEM sertifikalarının geçerliliğini kabul ettirmek üzere “tanıtım stratejisi” Eğitim, danışmanlık hizmetleri ye projelerde “hizmet kalitesini ve memnuniyetini artırma” stratejisi Üniversitemizdeki birimlerin ortaya koyacağı “sinerjiyi” ve akademik personelin “bireysel katkılarını” arttırma stratejisi
AKÜNSEM kapsamında eğitim programlan, danışmanlık hizmetleri ve proje sunabilecek “eğitici kadrosunun genişletilmesi” stratejisi

Eklenme tarihi :19.12.2022 14:41:29
Son güncelleme : 19.12.2022 16:26:27